Przedszkole

troska   ♥   bezpieczeństwo   ♥   rozwój   ♥   zabawa

Uwaga!!! Wolne miejsca w przedszkolu

Informujemy, że Publiczne przedszkole Źródełko dysponuje wolnymi miejscami  na rok szkolny 2019/2020.

Przyjmujemy dzieci w wieku 2,5 do 6 lat.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z dyrektorem przedszkola (669 079 669).

Nasze przedszkole

Publiczne Przedszkole “Źródełko” to kameralna placówka mieszcząca się w zaadoptowanym na ten cel domu z własnym ogrodem przy ul. Łany 14a (Ruczaj) w Krakowie.

Przedszkole jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 17:00.
Pracujemy w trzech grupach 16 – 18 osobowych (maluszki 2,5 – 3 latki, średniaki 4 latki, starszaki 5,6 latki).

Nad bezpieczeństwem dzieci czuwają wykwalifikowani nauczyciele (stale
podnoszący własne kwalifikacje). W każdej grupie pracuje nauczyciel oraz pomoc nauczyciela.
Codziennie każdy nauczyciel prowadzi zajęcia dydaktyczne, które mają na celu rozwinąć wszystkie aktywności dziecka.

Przedszkole Źródełko istnieje od 2003 roku. W 2017 roku placówka została przekształcona z placówki niepublicznej na publiczną.

Więcej szczegółów w zakładce niżej.

Oferta przedszkola

W ramach bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oferujemy:
– codzienne zajęcia dydaktyczne prowadzone przez wychowawcę
– zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
– zajęciach z języka angielskiego
– warsztaty plastyczne
– warsztaty tematyczne
– zajęcia rytmiczno-muzyczne (rytmika)
– zajęcia z religii (dla chętnych 5 i 6 latków)
– zajęcia wyrównawcze usprawniające rozwój psycho-fizyczny dziecka
– audycje muzyczne
– teatrzyki
– koncerty edukacyjne w Centrum Kultury Ruczaj
– lekcje biblioteczne
– pomoc psychologiczną oraz logopedyczną.

Ponadto dbamy o:
– atrakcyjne pomoce dydaktyczne wspomagające wszechstronny rozwój dziecka
– doskonalenie zdolności i talentów dziecka
– rzetelne przygotowanie do szkoły

Na co dzień zapewniamy:
– życzliwą i fachową opiekę
– miłą atmosferę i poczucie bezpieczeństwa

W ciągu roku szkolnego organizujemy:
– wycieczki, wyjścia kulturalne  m.in. do teatru, muzeum,
– wyjazdy do gospodarstwa agroturystycznego w Gruszowie,
– bale
– uroczystości (Pasowanie na Przedszkolaka, Spotkanie wigilijne, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, Dzień Dziecka, Zakończenie roku szkolnego)
– zajęcia otwarte z udziałem rodziców,

Atutem naszego Przedszkola są:
– małe grupy max.18 dzieci
– dwa ogrodzone prywatne place zabaw (pierwszy przy budynku, drugi oddalony ok. 50 m od przedszkola)
– 6 godzin darmowych.

Plan dnia - Maluszki

7.00-9.30
Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, swobodne rozmowy z nauczycielami, zabawy stolikowe, konstrukcyjno-manipulacyjne na dywanie. Oglądanie i czytanie książeczek, zabawy ruchowe i ze śpiewem itp.
9.30 –10.00
Czynności higieniczne, śniadanie
10.00–10.15
Zajęcia z całą grupą, wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka poprze aktywne formy doświadczania, obserwacje, zabawy badawcze, dydaktyczne, tropiące, czynności plastyczno-techniczne, zabawy rytmiczno-muzyczne itp.
10.15 –12.00
Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zajęcia ruchowe w sali
12.00 –12.30
Przygotowanie do obiadu
12.30–13.00
Obiad
13.00–15.00
Przygotowanie do odpoczynku, relaksacja
15.00–17.00
Rozchodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach
zainteresowań, swobodne rozmowy z nauczycielami, zabawy stolikowe,
konstrukcyjno-manipulacyjne na dywanie. Oglądanie i czytanie
książeczek, zabawy ruchowe i ze śpiewem itp.

 

 

 

 

Plan dnia - Średniaki

7.00- 9.30
Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, swobodne rozmowy z nauczycielami, zabawy stolikowe, konstrukcyjno-manipulacyjne na dywanie. Oglądanie i czytanie książeczek, zabawy ruchowe i ze śpiewem itp.
9.30 –10.00
Czynności higieniczne, śniadanie
10.00–10.30
Zajęcia z całą grupą, wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka poprze aktywne formy doświadczania, obserwacje, zabawy badawcze, dydaktyczne, tropiące, czynności plastyczno-techniczne, zabawy rytmiczno-muzyczne itp.
10.30 –12.00
Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zajęcia ruchowe w sali
12.00 –12.30
Przygotowanie do obiadu
12.30–13.00
Obiad
13. 00–14.00
Przygotowanie do odpoczynku, relaksacja
14.00–15.00
Praca indywidualna z dzieckiem lub grupą dzieci
15.00–17.00

Rozchodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach
zainteresowań, swobodne rozmowy z nauczycielami, zabawy stolikowe,
konstrukcyjno-manipulacyjne na dywanie. Oglądanie i czytanie
książeczek, zabawy ruchowe i ze śpiewem itp.

Plan dnia - Starszaki

7.00- 9.30
Zajęcia z całą grupą cz. I, wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka poprze aktywne formy doświadczania, obserwacje, zabawy badawcze, dydaktyczne, tropiące, czynności plastyczno-techniczne, zabawy rytmiczno-muzyczne itp
9.30 –10.00
Czynności higieniczne, śniadanie
10.00–10.30
Zajęcia z całą grupą cz. II, wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka poprze aktywne formy doświadczania, obserwacje, zabawy badawcze, dydaktyczne, tropiące, czynności plastyczno-techniczne, zabawy rytmiczno-muzyczne itp.
10.30 –12.00
Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zajęcia ruchowe w sali
12.00 –12.30
Przygotowanie do obiadu
12.30–13.00
Obiad
13.00–13.30
Przygotowanie do odpoczynku, relaksacja
13.30–15.00
Praca indywidualna z dzieckiem lub grupą dzieci
15.00–17.00
Rozchodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach
zainteresowań, swobodne rozmowy z nauczycielami, zabawy stolikowe,
konstrukcyjno-manipulacyjne na dywanie. Oglądanie i czytanie
książeczek, zabawy ruchowe i ze śpiewem itp.

Zajęcia dodatkowe

W Przedszkolu „Źródełko” zapewniamy bogatą ofertę zajęć dodatkowych wliczonych w cenę czesnego:

 • język angielski
 • szachy
 • religia
 • rytmika
 • koncerty edukacyjne w Centrum Kultury Ruczaj
 • lekcje biblioteczne

Dodatkowo organizowane są zajęcia dla chętnych dzieci:

 • robotyka
 • taniec
 • zumba
 • akademia odkrywców
Posiłki

Nasze przedszkolaki mają możliwość zjedzenia śniadania, obiadu i podwieczorka. Śniadanie i podwieczorek dzieci przynoszą ze sobą z domu (spożywamy je wszyscy razem w określonych godzinach). Obiad jest dostarczany w formie gotowych porcji przez wyspecjalizowaną firmę cateringową.

Do ceny czesnego należy doliczyć odpłatność za obiady, która wynosi obecnie 8 zł za cały obiad (2 zł zupa, 6 zł drugie danie).
Odpłatność za obiady jest naliczana na podstawie obecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.

Rekrutacja - wolne miejsca w przedszkolu na rok 2019/2020!!!

Dysponujemy wolnymi miejscami w przedszkolu na rok szkolny 2019-2020.

Przyjmujemy dzieci w wieku 2,5-6 lat.

Osoby zainteresowane prosimy o kntakt osobisty lub telefoniczny z dyrektorem przedszkola (669 079 669).

1 marca 2019 roku rozpoczynamy rekrutację na nowy rok szkolny.

Wnioski o przyjęcie do Publicznego Przedszkola Źródełko w Krakowie  można składać  w dniach 1 – 29 marca 2019 r.  .

 1. Rekrutacja na rok szkolnych 2019/20 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Formico (krakow.formico.pl). Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonuje  od godz. 8.00 – 1 marca 2019  r.
 2. Wnioski można składać również osobiście w przedszkolu w godzinach 8.00 – 16.00 ( wnioski do pobrania ze strony Formico).
 3. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz uchwałą nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
 4. Rekrutacja dotyczy kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

 

REKRUTACJA 2019/2020

Terminarz

Data Zdarzenie
22.02-28.02 – przyjmowanie deklaracji w przedszkolu w godzinach 7.00-17.00 Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – przyjmowanie wniosków w przedszkolu w godzinach ustalonych przez dyrektora
1.03-29.03 – przyjmowanie wniosków w przedszkolu w godzinach 8.00-16.00; elektroniczny serwis rekrutacyjny działa od 1.03 (godz. 8:00) do 29.03 (godz. 16:00) Uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców, przyjmowanie wniosków w przedszkolu
1.03-1.04 Weryfikacja wniosków przez przedszkole – przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach
26.04 godz. 9:00 Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych                            i niezakwalifikowanych)
29.04-10.05 – potwierdzanie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w godzinach ustalonych przez dyrektora Potwierdzanie woli przyjęcia
13.05 godz. 12:00 Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych (w budynku przedszkola) oraz liczby wolnych miejsc ( w budynku przedszkola oraz na stronie internetowej)
Rekrutacja uzupełniająca
27.05-4.06 Rekrutacja uzupełniająca – przyjmowanie wniosków w przedszkolu w godzinach ustalonych przez dyrektora (jedynie w formie papierowej)
18.05-5.06 Rekrutacja uzupełniająca – weryfikacja wniosków przez przedszkole przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach
19.06 godz. 9:00 Rekrutacja uzupełniająca – ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)
21.06-27.06 Rekrutacja uzupełniająca – potwierdzanie woli przyjęcia
28.06 godz. 9:00 Rekrutacja uzupełniająca – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc
Opłaty

Przedszkole jest placówką publiczną, dzięki czemu odpłatność za pobyt dziecka  ustalana jest według takich samych zasad, jakie obowiązują w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez gminę miejską Kraków. 5 godzin jest bezpłatnych + 1 godz. gratis w sumie 6 godz. (9.00-15.00), każda dodatkowa godzina wynosi 1 zł (dla posiadaczy  karty dużej rodziny 0,50 zł).

Co u nas?

Rekrutacja

5 marca 2018 roku rozpoczynamy rekrutację na Nowy Rok Szkolny. Rekrutacja będzie się odbywać według kolejności zgłoszeń. Prosimy o osobisty odbiór kart zapisu z przedszkola w godzinach od 7:00 – 17:00

Opłaty

W naszym przedszkolu odpłatność ustalana jest według takich samych zasad jakie obowiązują w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę miejską Kraków.
Czas realizacji podstawy programowej (od godz. 9:00 – 14:00) jest bezpłatny, każda dodatkowa godzina wynosi 1 zł. (dla posiadaczy karty dużej rodziny 0,50 zł).

Posiłki

Do ceny czesnego należy doliczyć odpłatność za obiady, która wynosi obecnie 8 zł za cały obiad (2 zł zupa, 6 zł drugie danie).
Odpłatność za obiady jest naliczana na podstawie obecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.

Drogi rodzicu

Szukasz przyjaznego miejsca, gdzie ze spokojem serca będziesz codziennie zostawiał swoje dziecko?

Szukasz miejsca, gdzie Twoje dziecko będzie bezpieczne, gdzie będzie rozwijało się poprzez zabawę w ciepłej i radosnej atmosferze?

Weź swojego synka bądź córeczkę i odwiedź nas! Zobacz nasze sale, porozmawiaj z kadrą, przyjrzyj się naszym przedszkolakom.

Może to właśnie nas szukasz?

Dzieci szkolne zapraszamy do szkoły Źródełko

Adres

ul. Kobierzyńska 201
30-382 Kraków
tel. 603 800 287, 669 079 669
e-mail: szkolazrodelko@gmail.com
www.szkolazrodelko.edu.pl/