Informujemy, że w związku z przedłużeniem obostrzeń funkcjonowanie przedszkola będzie ograniczone do 18.04.2021. W związku z powyższym nadal będzie możliwość zorganizowania opieki tylko dla dzieci rodziców spełniających warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rodzice spełniający warunki uprawniające do zgłoszenia dziecka do przedszkola zobowiązani są złożyć do dyrektora wniosek wraz z oświadczeniem najpóźniej do 09.04.2021 (piątek) do godziny 12.00. Wniosek do pobrania poniżej

wniosek 2