Szanowni Państwo,

Kończą się wakacje i nastaje czas powrotu do przedszkola, szkoły czy pracy. Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło decyzję o powrocie do stacjonarnych zajęć w szkołach i przedszkolach, przy zachowaniu rygoru sanitarnego zgodnego z wytycznymi.

Informujemy, że 01.09.2020 czekamy na wszystkie dzieci. Przedszkole wraca do stacjonarnego funkcjonowania w godzinach 7.00 – 17.00 i  będzie funkcjonowało normalnie,  bo ma być normalnie, no prawie…bo jednak w rygorze sanitarnym. Pierwszą czynnością dziecka poprzedzającą  wejście do sali będzie umycie rąk pod kontrolą rodzica, nauczyciela lub pomocy nauczyciela.

Dzieci przyprowadzacie Państwo do godz. 9.30.

Do placówki może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów chorobowych. Dzieci do placówki są przyprowadzane/odbierane także tylko przez osoby zdrowe.  Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

Przy przyprowadzaniu / odbieraniu obowiązuje zasada 1 rodzic – 1 dziecko.  Co ważne: będziecie Państwo wchodzić do przedszkola – do tzw. części wspólnych, czyli do korytarzy i szatni – i stamtąd będziecie przekazywać dzieci nauczycielom, nie wchodząc do sal. Wyjątek stanowią Rodzice dzieci w okresie adaptacji. Ale są pewne warunki, których należy bezwzględnie przestrzegać. Należy obowiązkowo:

-zasłonić usta  i nos (maseczka/przyłbica itp.)

-zdezynfekować ręce płynem znajdującym się przed drzwiami wejściowymi – zgodnie z instrukcją

-w przypadku zbyt dużej liczby osób w szatni (korytarzach) poczekać na zewnątrz przed przedszkolem

-ograniczyć do minimum rozmowy z nauczycielem lub innymi rodzicami, sprawnie wykonywać czynności tak, aby nie blokować możliwości wejścia pozostałym i nie powodować niepotrzebnego zagęszczenia

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w załączonej procedurze. Zachęcamy do wnikliwej lektury – jesteśmy przekonani, że znajdziecie tam Państwo odpowiedzi na wiele pytań, które obecnie Was nurtują. Zobowiązujemy Państwa do zapoznania się i przestrzegania  obowiązującej procedury.

Zapoznanie się z procedurą regulującą pracę przedszkola przy zachowaniu rygoru sanitarnego i zobowiązanie do przestrzegania jej zapisów obowiązkowo Państwo potwierdzacie  pisemnym oświadczeniem. W dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola bardzo prosimy o przekazanie pracownikowi przedszkola wydrukowanego, wypełnionego i podpisanego  oświadczenia, bądź podpisanie na miejscu, w holu przedszkola.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII w Przedszkolu Źródełko

OŚWIADCZENIE.docx