Rodzice spełniający warunki uprawniające do zgłoszenia dziecka do przedszkola zobowiązani są złożyć do dyrektora wniosek wraz z oświadczeniem najpóźniej do południa 02.04.2021 (piątek). Wniosek do pobrania poniżej.

wniosek