Kochane Dzieciaki! Drodzy Rodzice!

Witajcie w kolejnym dniu zabaw związanych z kosmosem! Zapraszamy do zabawy! 🙂

 

  1. „Kosmos”– zagadki.

2. Rozmowa kierowana- „Księżyc, gwiazdy i słońce”.

Dziecko ogląda obrazki przedstawiające księżyc w kształcie koła i rogalika oraz gwiazdy i słońce. Następnie dziecko rysuje te kształty palcem w powietrzu. Rodzic pyta dziecko:

  • Czy widziało księżyc, gwiazdy i słońce?
  • Kiedy?
  • Jak wyglądały?

2. Zabawa orientacyjno- porządkowa- „Dzień i noc”.

Dziecko spaceruje po pokoju. Na hasło: Dzień!– Naśladuje zabawy piłką (np. odbijanie, rzucanie), na hasło Noc! – układa się na dywanie i udaje, że zasypia.

3. „Dzień, noc i pory roku”- film edukacyjny.

3. Zabawa orientacyjno- porządkowa- „Pogubione gwiazdki”.

Rodzic rozkłada w różnych miejscach pokoju gwiazdki różnej wielkości. Dziecko spaceruje po dywanie i zbiera gwiazdki przy akompaniamencie dowolnej melodii. Kiedy wszystkie gwiazdki zostaną zebrane, chodzi po obwodzie pokoju, podskakując.

4. Zabawa klasyfikacyjna- „Od najmniejszej do największej”.

Dziecko układa na stole zebrane w poprzedniej zabawie gwiazdki zgodnie z ich wielkością. Układa łańcuch z gwiazdek z zastosowaniem rytmu: mała, większa, największa, mała, większa, największa (trzy sekwencje).

5. „Kosmiczna matematyka”– zadania matematyczne.

 

6. Praca plastyczna- „Noc i dzień”.

Inspiracje:

 

Miłej zabawy!