Drodzy Rodzice!

W ubiegłym tygodniu bardzo intensywnie skupialiśmy się na liczeniu. Dzieci poznawały określenia wysoki, niski, długi, krótki, brały udział w zabawach doskonalących ich umiejętności matematyczne, starały się zauważać rytmy oraz składały w całość obrazki pocięte na kilka części. Operowały pojęciami duży- mały oraz utrwalały nazwy kolorów. Pod koniec tygodnia poznawaliśmy figury geometryczne. Dzieci słuchały wiersza M. Plata „Pajacyk”, a następnie samodzielnie wykonały swojego własnego pajacyka.

W tym tygodniu będziemy omawiać temat: Chciałbym być muzykiem. Poniżej do wglądu zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne.

Pozdrawiamy 🙂